آمار انجمن
در کل میانگین
ارسال‌ها: 1,503
موضوع‌ها: 1,490
اعضا: 92
تعداد ارسال‌ها در هر روز: 0.82
تعداد موضوع‌های ایجاد شده در هر روز: 0.82
تعداد ثبت نام کاربر در هر روز: 0.05
تعداد ارسال‌های هر عضو: 16.34
تعداد پاسخ‌های موجود در موضوع‌ها: 0.01
عمومی
تازه‌ ترین عضو: seoas
اعضایی که ارسال داشته‌اند: 73.91%
بهترین ارسال کننده‌های امروز: هیچ کس (با 0 ارسال)
محبوب ترین انجمن: معرفي پروژه ها (با 193 ارسال , 193موضوع)

محبوب ترین ...
پر پاسخ ترین موضوع‌ها: پر بیننده ترین موضوع‌ها:
زنجیر جهت حمل و نقل (3 پاسخ)
ديگ هاي بخار (Boiler) چیست؟ (3 پاسخ)
سیستم حذف روغن از آب کندانس (Oil Removal یا Deoiling) (2 پاسخ)
نرم افزارها (2 پاسخ)
استخدام مسئول دفتر در شرکت کیانا پترو انرژی (1 پاسخ)
نرم افزارها (1 پاسخ)
تقویم دسکتاپ 1395 کیانا پترو انرژی (1 پاسخ)
خدمات شرکت کیانا پترو انرژی (0 پاسخ)
محصولات تولیدی شرکت کیانا پترو انرژی (0 پاسخ)
حذف روغن (0 پاسخ)
دي اريتور یا هوازدا (0 پاسخ)
بویلر (0 پاسخ)
فیلتر شنی (0 پاسخ)
مبدل حرارتي شل اند تیوب یا پوسته لوله (0 پاسخ)
طرح توسعه کارخانه (0 پاسخ)
حذف روغن (7,408 بازدید)
مبدل فشار قوی (5,208 بازدید)
خدمات شرکت کیانا پترو انرژی (1,817 بازدید)
ديگ هاي بخار (Boiler) چیست؟ (1,719 بازدید)
ورق کلد (Clad) چیست؟ (1,691 بازدید)
سیستم حذف روغن از آب کندانس (Oil Removal یا Deoiling) (1,428 بازدید)
زنجیر جهت حمل و نقل (1,383 بازدید)
مبدل حرارتي شل اند تیوب یا پوسته لوله (1,154 بازدید)
طرح توسعه کارخانه (957 بازدید)
اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی (955 بازدید)
عضویت شرکت کیانا پترو انرژی در لیست سازندگان مورد تأیید شرکت ملی نفت ایران (892 بازدید)
عضویت شرکت کیانا پترو انرژی در سازندگان مورد تأیید شرکت ملی صنایع مس ایران (881 بازدید)
طراحی نرم افزار اداری (Automation Software) (866 بازدید)
اخذ گواهینامه رتبه 3 نفت و گاز (865 بازدید)
محصولات تولیدی شرکت کیانا پترو انرژی (845 بازدید)