آمار انجمن
در کل میانگین
ارسال‌ها: 1,510
موضوع‌ها: 1,497
اعضا: 168
تعداد ارسال‌ها در هر روز: 0.67
تعداد موضوع‌های ایجاد شده در هر روز: 0.66
تعداد ثبت نام کاربر در هر روز: 0.07
تعداد ارسال‌های هر عضو: 8.99
تعداد پاسخ‌های موجود در موضوع‌ها: 0.01
عمومی
تازه‌ ترین عضو: kkkdd5s
اعضایی که ارسال داشته‌اند: 40.48%
بهترین ارسال کننده‌های امروز: هیچ کس (با 0 ارسال)
محبوب ترین انجمن: تصاویر پروژه (با 195 ارسال , 195موضوع)

محبوب ترین ...
پر پاسخ ترین موضوع‌ها: پر بیننده ترین موضوع‌ها:
زنجیر جهت حمل و نقل (3 پاسخ)
ديگ هاي بخار (Boiler) چیست؟ (3 پاسخ)
سیستم حذف روغن از آب کندانس (Oil Removal یا Deoiling) (2 پاسخ)
نرم افزارها (2 پاسخ)
استخدام مسئول دفتر در شرکت کیانا پترو انرژی (1 پاسخ)
نرم افزارها (1 پاسخ)
تقویم دسکتاپ 1395 کیانا پترو انرژی (1 پاسخ)
خدمات شرکت کیانا پترو انرژی (0 پاسخ)
محصولات تولیدی شرکت کیانا پترو انرژی (0 پاسخ)
حذف روغن (0 پاسخ)
دي اريتور یا هوازدا (0 پاسخ)
بویلر (0 پاسخ)
فیلتر شنی (0 پاسخ)
مبدل حرارتي شل اند تیوب یا پوسته لوله (0 پاسخ)
طرح توسعه کارخانه (0 پاسخ)
حذف روغن (7,756 بازدید)
مبدل فشار قوی (5,583 بازدید)
ديگ هاي بخار (Boiler) چیست؟ (2,995 بازدید)
ورق کلد (Clad) چیست؟ (2,641 بازدید)
اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی (2,610 بازدید)
زنجیر جهت حمل و نقل (2,566 بازدید)
خدمات شرکت کیانا پترو انرژی (2,278 بازدید)
سیستم حذف روغن از آب کندانس (Oil Removal یا Deoiling) (2,237 بازدید)
مبدل حرارتي شل اند تیوب یا پوسته لوله (1,799 بازدید)
نرم افزارها (1,741 بازدید)
Price Nifedipine Buller (1,533 بازدید)
طراحی نرم افزار اداری (Automation Software) (1,365 بازدید)
تقویم دسکتاپ 1395 کیانا پترو انرژی (1,338 بازدید)
عضویت شرکت کیانا پترو انرژی در لیست سازندگان مورد تأیید شرکت ملی نفت ایران (1,325 بازدید)
نرم افزارها (1,305 بازدید)